BIZI WOR IŞLERimiz

Ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli

ussahanasy
ussahanasy
ussahanasy
ussahanasy
  • Haryt kepilligi

    Kompaniýa tehniki derejesini we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmagyny dowam etdirýär, hil ulgamy sertifikatyndan geçdi, hiline berk gözegçilik edýär we halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleriň öndürilmegini üpjün edýär.

  • Garaşsyz gözleg we ösüş

    Kompaniýa esasan nasos klapan kebelek klapan ýokary temperaturaly ftor bilen örtülen klapan oturgyç möhürleýji halkasy, ýokary temperatura sanitariýa klapan oturgyç möhürleýji halkasy we beýleki önümleri öndürýär. Dürli önümler müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

  • Hyzmat ulgamy

    Doly logistika merkezi, önümler içerde we daşary ýurtlarda satylýar; gysga önümçilik sikli, nol bergiler; önümiň hilini kepillendirmek; Müşderiniň iň ýokary artykmaçlygyny üpjün etmek üçin gyssagly sargytlary ýörite işlemek.

biz hakda

Deqing Sansheng flor plastmassa tehnologiýa kärhanasy 2007-nji ýylyň awgust aýynda döredildi. Zhejiang welaýatynyň Deking etrabynyň Wukang şäheriniň ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär. Biz ylmy we tehnologiki innowasiýa kärhanasy bolup, dizaýna, önümçilige, satuwa we satuwdan soň hyzmat edýäris. Biziň kompaniýamyz esasan nasos we kebelek klapanlaryny öndürýär. Temperatureokary temperaturaly ftorly oturgyç möhürleri, ýokary temperatura sanitariýa oturgyçlary we beýleki önümler.

has giňişleýin gör